Doradztwo biznesowe dla firm

Każda firma jest jak góra lodowa, której realne problemy i szanse rozwojowe nie zawsze są łatwo zauważalne. Na początku mojej pracy staram się jak najszybciej zrozumieć model biznesowy klienta, a szczególnie jego funkcjonowanie w praktyce.

Moje długoletnie doświadczenie wskazuje, że rezerwy do wzrostu zyskowności tkwią zarówno w działaniach taktycznych, jak i strategicznych. Rozmawiam i pracuję z pracownikami klienta z wszystkich poziomów organizacji, analizuję dane, procesy, procedury i strukturę organizacyjną, a także wyniki finansowe. Następnie, po dojściu do sedna problemów, pokazuję klientowi nowe możliwości.

Moim celem jest poprawa zyskowności klienta, a nie dostarczenie raportu z konsultacji. W praktyce, moja praca to połączenie konsultingu, mentoringu i szkoleń.

Przykłady sytuacji, w których mogę pomóc

  • Zbyt niski zysk w stosunku do podejmowanych przez firmę wysiłków

  • Zdemotywowany zespół

  • Mikro zarządzanie

  • Brak lub niewystarczające planowanie

  • Budżetowanie i kontrola wyników

  • Uzgodnione plany nie są realizowane

  • Sprzedaż firmy rośnie szybciej niż jej organizacja

  • Słaba komunikacja w firmie

  • Wzrost sprzedaży nie przekłada się na wzrost zysku

Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w sprawie doradztwa biznesowego lub umówić na darmową wstępną konsultację, napisz do mnie.