Mentoring w biznesie

Mentoring to proces, w którym mentor pomaga klientowi osiągnąć sukces firmowy i osobisty korzystając ze swojego doświadczania oraz ze znajomości różnych modeli biznesowych, procedur, metod i procesów.

Kadra kierownicza firmy to główne źródło jej sukcesu. Nawet charyzmatyczni, doświadczeni i odnoszący sukces dyrektorzy, menedżerowie i właściciele firm mogą skorzystać z mojego mentoringu i zidentyfikować obszary do poprawy lub nawet radykalnej zmiany. Dzięki temu jeszcze bardziej wykorzystają potencjał swój i swoich firm.

Jestem mentorem w projektach unijnych Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon 2020 oraz członkiem Europejskiej Rady Coachingu i Mentoringu (EMCC). W mojej pracy zawsze przestrzegam kodu etycznego EMCC.

Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w sprawie mentoringu lub umówić na darmową wstępną konsultację, napisz do mnie.